Om Effect Management

I snart trettio år har vi på Effect arbetat med ledarutveckling och grupputveckling. Sedan några år tillbaka har utveckling av medarbetarskapet fått all större del av vår tid och fokus. Det finns en stark önskan i många organisationer att frigöra all den kraft som finns i att ha medarbetare som förflyttar sig mot en än mer aktiv position i relation till sitt uppdrag, i relation till sig själv, kollegor, chefen och kunder/patienter/brukare/klienter.

Vi har lagt mycket tid på att utforska, läsa in oss, utveckla koncept och testa dessa i olika organisationer och företag. Under resans gång har vi träffat på såväl forskare som praktiker som har inspirerat oss. Vi lutar oss mot den forskning som Stefan Tengblad har genomfört och vi samarbetar med andra forskare och konsulter som är skickliga på att belysa olika perspektiv på medarbetarskapet som Kjell Lindström, Niklas Lundblad och Lena Lid Falkman. Genom att vi ständigt spanar och håller oss uppdaterade inom områden som självledarskap, självstyrande team, utveckling av grupper och arbetsmiljö och annat som tangerar det aktiva medarbetarskapet får våra kunder ta del av det senaste inom området.

Effect Management har bedrivit konsult- & utbildningsverksamhet sedan 1989. Vi arbetar med utveckling av verksamheter och affärer, genom organisationer, grupper och individer. Vi är effekt- & möjlighetsorienterade processledare i våra uppdrags­givares arbete med att göra bättre affärer och skapa bättre organisationer. Vi utför ledningsstödjande tjänster inom områdena utredning, utveckling och implementering. Vi vet att varje uppdragsgivare har unika behov – därför har vi byggt upp en kompetensprofil som matchar ”människans utveckling” och ”verksamhetens utveckling”. Vi erbjuder kompetens alltifrån affärskonsulter till beteendevetare.
Effects kompetens har byggts upp genom

  • konsulternas egen erfarenhet av ledande befattningar
  • aktivt deltagande i forskning och utveckling (Effect har bl a varit en av huvudmännen till Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads universitet sedan dess start 1987, samt samarbetar sedan 2010 med Handelshögskolan i Stockholm och andra universitet och högskolor.)
  • varierande och utmanande konsultuppdrag för svenska och internationella företag
  • kontinuerlig vidareutveckling av konsulternas kompetens

Effect Management har idag 17 medarbetare i Karlstad och Stockholm och samverkar nära med yt­terligare ett tiotal forskare och konsulter i ett nätverk. Samtliga konsulter inom Effect är seniorkonsulter med egen erfarenhet från ledningsgruppsarbete. För mer information se vår hemsida www.effect.se.