Mer om Aktivt medarbetarskap

En Aktiv Medarbetare har valt att sätta sig i förarsätet och ta ansvar. Det betyder att personen tar ansvar för att utföra sitt arbete enligt det avtal hen skrev på vid anställningstillfället. Personen tar också ansvar för att de relationer som finns runt att uppdraget fungerar:

  • Relationen till sig själv
  • Relationen till sina kollegor
  • Relationen till sina ”kunder” (patienter, brukare, andra avdelningar i samma organisation etc.)
  • Relationen till sin chef

På samma sätt som man kan prata om dåligt ledarskap och bra ledarskap, så kan man också identifiera det dåliga och det goda medarbetarskapet. Eller, som vi kallar det, aktivt och passivt. Det passiva och aktiva medarbetarskapet tar sig uttryck som olika förhållningssätt till situationer och relationer. Exempel på passivt respektive aktivt förhållningssätt i medarbetarrollen:    

Aktivt

”Det här låter konstigt – jag frågar chefen hur det här är tänkt!”
”Låt oss sitta ner med de andra teamen och se över processen tillsammans.”
”Jag behöver hjälp att förklara vad vi kan bistå med och vad vi inte kan lösa. Jag blir frustrerad av den press jag upplever från brukarna.”
”Hur kan jag få reda på mer om det?”
“Det kan jag inte än. Jag försöker gärna om vi kan ha lite tålamod med att det kanske inte blir exakt rätt från början.”

Passivt

”Vad är det för korkat beslut?! Chefen begriper ju ingenting!”
”Om vi fick bättre underlag från de andra teamen skulle det inte bli så här stressigt!”
”Brukarna bara kräver och kräver –de får faktiskt fatta att vi inte kan trolla med knäna!”
”Det har jag inte fått någon information om!”
“Det har jag inte kompetens för att klara – jag kommer bara göra bort mig!”

Den aktiva medarbetaren reflekterar över sin egen roll, på vilket sätt den kan bidra till verksamheten och om den behöver göra justeringar i sitt sätt att agera och kommunicera för att bidra till förbättringar. 

Viktiga frågor att ställa sig som aktiv medarbetare är t.ex.: 

  • Vilken roll har jag i att få vårt team att fungera optimalt? 
  • På vilket sätt kan jag underlätta för min ledare, som leder många medarbetare och kan behöva stöttning? 
  • Hur kan jag hjälpa till att hitta lösningar på sådant som inte fungerar smidigt i vår process?
  • Hur kan jag bidra till en god stämning på arbetsplatsen? 
  • Hur gör jag för att vara välinformerad i det som rör mitt jobb? 
  • Hur bidrar jag till att vår arbetsplats är attraktiv för både kunder och personer som vi skulle vilja rekrytera?

Genom att ta till sig detta förhållningssätt får den aktiva medarbetaren möjlighet att i högre grad själv påverka sin tillvaro, vilket ger en känsla av trygghet och styrka.

För att medarbetare ska utvecklas till att vara aktiva och förbli aktiva, krävs att förutsättningarna stöttar det aktiva medarbetarskapet. Det behöver finnas ledare som uppmuntrar till eget ansvar och inte detaljstyr, det behöver finnas system för att fånga upp den aktiva medarbetarens förbättringsförslag, det behöver finnas tillgänglighet till information osv.

Lycka till i att bygga din organisation av Aktivt Medarbetarskap!