Fyra perspektiv på medarbetarskap


– en intern utvecklingsdag för ledare

Fokus på medarbetarskap är en av de starkaste trenderna inom verksamhets- och organisationsutveckling, inte bara i Sverige utan även i våra nordiska grannländer. Många organisationer vill genomföra chefsdagar för ledare där olika perspektiv på medarbetarskapet blir belysta.

Fyra perspektiv

Vi är konsulter och forskare som kommer från olika organisationer och företag men som alla arbetar med medarbetarskap, med olika ingångar och angreppssätt. Vi ser att våra olika perspektiv kompletterar varandra och bestämde oss för att gå samman och skapa ett gemensamt koncept.  Tillsammans erbjuder vi en utvecklingsdag som innehåller olika perspektiv på medarbetarskapet. Målsättningen är att deltagarna ska bli både inspirerade och få en ökad kunskap inom området, att kunna se att det finns olika aspekter som man som chef, medarbetare och organisation behöver förhålla sig till. 

Medarbetarskapet

Vi sätter medarbetarskapet i ett historiskt sammanhang, vi tittar på vad våra komplexa organisationer kräver för medarbetarskap och hur det moderna arbetslivet ställer nya, annorlunda krav på självledarskap och medledarskap. Vi ger inspiration kring vad det innebär att gå in i ett aktivt förhållningssätt som medarbetare och vad det innebär att vara i roll. Vi ger praktiska tips och idéer kring hur man kan utveckla ett mer aktivt medarbetarskap i organisationen och vad det ställer för krav på ett förändrat ledarbeteende. Ett program med en blandning av forskningsfokus och praktisk, erfarenhetsbaserad kunskap.

Vår ambition

Vi vill erbjuda en dag som skiljer sig från traditionella föreläsningsdagar. En dag där vi delar med oss av vår kunskap och våra erfarenheter, men där vi också bjuder in representanter från er organisation i samtalet och låter publiken komma till tals. En välproducerad, energirik och varierad dag i lagom högt tempo och många olika typer av inslag. Vid flera tillfällen inder dagen bjuder vi in publiken i samtalet, genom att använda de digitala verktygens möjligheter skapar vi förutsättningar för att alla skal kunna vara med.

Vad får jag som deltagare med mig?

– Inspiration, kunskap och perspektiv. Plus många skratt.
–  En förståelse för utmaningar och möjligheter i dagens medarbetarroll
– Ökad kunskap om förutsättningarna för ett effektivt medarbetarskap i dagens komplexa organisatoriska system
– Idéer om hur man kan utveckla ett aktivt medarbetarskap
– Konkreta råd och tips kopplat till självledarskap och medarbetarskap

Enkelt för dig som kund – en helhetslösning

Genom att på det här sättet erbjuda en helhetslösning underlättar vi för våra uppdragsgivare som därmed kan få ett färdigt koncept för en chefsdag eller liknande. Dagen innehåller några moment där ni som organisation deltar, vilket gör att den också handlar om era specifika utmaningar och möjligheter.

TALARE

Mikael Olofsson, Effect Management
Att gå från ett passivt till ett aktivt medarbetarskap

Aktivt Medarbetarskap handlar om ett förhållningssätt till sin roll som medarbetare. Aktivt medarbetarskap handlar om att få alla medarbetare att se sitt ansvar i att bidra till egen och andras goda arbetsmiljö med sitt sätt att agera och kommunicera. Att som aktiv medarbetare vara med och bidra till organisationens utveckling och resultat.

Fokus är individens egen utveckling; till förmån för sig själv, gruppen och verksamheten. Det handlar om att ta ansvar för att utveckla de viktiga relationerna: Till mig själv, till mina kollegor, min chef och de vi/jag är till för – med uppdraget i centrum.

  Vad innebär de fyra relationerna för den aktiva medarbetaren?
  Vilket ledarskap behövs för att stärka ett aktivt medarbetarskap?
  Hur kan man utveckla det aktiva medarbetarskapet i en organisation? 

 Mikael Olofsson. Mer än tjugo års erfarenhet av utvecklingsarbete med  enskilda individer, arbets- och ledningsgrupper och med utveckling av organisationer. Han arbetar som konsult inom Effect Management Development med konceptet Aktivt Medarbetarskap, något som upptar stor del av hans arbetstid. Innan dess arbetade han med HR, han har en magisterexamen med pedagogik som huvudämne. 

Kjell Lindström

Varför medarbetarskap – från anställd till medledare?
Medarbetarroll i komplexa organisationer
Medarbetarskap och de nya kompetenskraven

Chefsrollen har förändrats i grunden i samband med kunskapssamhällets och de komplexa, kunskapsintensiva organisationernas framväxt. Chefen blir alltmer beroende av medarbetarnas specialistkunnande, kompetens och kreativitet. Det är ingen slump att begreppet medarbetarskap har vuxit sig så starkt i vårt moderna arbetsliv. Medarbetarskap handlar om att förstå sin roll och funktion i ett större sammanhang. Det handlar om att ta ansvar för sin relation till uppdraget, arbetsgivaren, chefen och övriga medarbetare. Det handlar om att bestämma sig för vem man vill vara på sin arbetsplats. Under föreläsningen lyfts frågor som:

  •       Vad är medarbetarskap? – medarbetarskapets kärna
  •       Medarbetarskap och ledarskap – två sidor av samma mynt
  •       Från anställd till medarbetare till ”medledare”
  •       Vikten av helhetsförståelse
  •       Vikten av spelregler för samarbete

Kjell Lindström, Noden: Trendspanare • Seniorkonsult • Föreläsare • Programledare • Utgivare av omvärldsbrevet nodentrender • Fick Magnus Söderström-priset 2013 för sina insatser för svenskt personalarbete.

Författare till ett antal böcker. Arbetar med: Trendspaning • Organisation • Human Resources • Ledarskap

Lena Lid Falkman
Medarbetarskap och motarbetarskap

Kanske är jag först i Sverige med att vara certifierad tränare av Ira Chaleff i “Followership and Intelligent Disobedience”? 
Inspirerad och taggad för att sprida de exempel och erfarenheter jag mött i min empiri, stöttad med Iras tester, modeller och teorier för sundare organisationer och arbetsliv. 
“Medarbetarskap och motarbetarskap”. Det handlar om hur vi i roller som medarbetare eller chef kan stötta varandra för att nå det mål vi har tillsammans i organisationen! Ibland gör vi det genom att ifrågasätta, ibland gör vi det genom att följa det som är tänkt, även om vi själva tänker något annat. 
Exempel – en blindhund lär sig först alla sina kommandon som ledaren gör. Sen ägnar den resten av livet åt att förstå när den ska lyda kommando, och när den ska göra arbete som går emot, för att uppnå målet – säkerhet för sig själv och sin människa. Ledaren säger gå – hunden ser en bil komma och vägrar följa kommandot. 

Ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, frilansande skribent, föreläsare och rådgivare. Prisad för både sin forskning och som Almedalsbloggare. Driver forskningsprojekt vid Handels kopplat till bland annat Framtidens kontor. Gör uppdrag, föreläsningar och rådgivningar, t.ex. åt Dag Hammarskjöld Foundation i Uppsala. Är både humanist och samhällsvetare; retoriker och ekonom.

 

Niklas Lundblad
Kliv in i rollen! För att leda andra måste du kunna leda dig själv

Vi har alla hört någon säga: ”Jag är ju den jag är!” och ”Man får ta mig som jag är!” och visst är vi den vi är – det kan nog ingen ändra på igrunden. Vi kan emellertid alla lära oss nya beteenden och vi kan, framförallt, anpassa vårt beteende med utgångspunkt i den roll vi spelar. En roll som finns i ett visst sammanhang och som har en särskild funktion. Det handlar om att vara professionell och att medvetet bestämma sig för vem man vill vara på sin arbetsplats. Det handlar om det man brukar kalla för det personliga ledarskapet. Under föreläsningen lyfts frågor som:

  • Rollen som medarbetare
  • Rollen spelas i ett sammanhang
  • Att vara professionell medarbetare
  • Vikten av självinsikt
  • Att ge sig själv en meningsfull riktning

Samhällsvetare med en forskarutbildning i pedagogik med särskild inriktning mot organisations- och ledarskapsfrågor. Specialområden är ledarskap, medarbetarskap, omvärldsspaning, kultur och kreativitet. Niklas har idag över 20 års erfarenhet av chefs- ledar- och medarbetarutveckling i olika organisationer. Han började sin karriär med 14 år vid universitetsägda IPF (Institutet för Personal- och Företagsutveckling) i Uppsala, jobbar nu som konsult, författare, föreläsare, moderator och kurs/programledare. Vid sidan av arbetet som konsult är han artist/skådespelare i Revybolaget med en ofta arbetslivskopplad underhållning

En dag om medarbetarskapet

08:30 Registrering, kaffe
08.55 Incheckning

09:00 Välkomna
Ett kort intro där publiken hälsas välkommen. Här kan man välja att visa en kort film där några av deltagarna kort berättar om sina förväntningar på dagen. Detta spelas in ute i foajen i halvtimmen innan vi börjar.

09:05 Aktivt Medarbetarskap – Mikael Olofsson
Om medarbetarens relation till sig själv, till sina kollegor, sin chef och de vi är till för – med uppdraget i centrum.

09:55 Diskussioner i små grupper om olika perspektiv på det aktiva medarbetarskapet.

10:20 FIKA

10:50 Varför medarbetarskap – från anställd till medledare – Kjell Lindström
Medarbetarroll i komplexa organisationer
Medarbetarskap och de nya kompetenskraven

11:40 Kort avcheckning med publiken via Mentimeter
En kul stund där publikens samlade tankar kring medarbetarskap möter några av våra experters. Här använder vi de digitala verktygens möjlighet att samspela kring ett ämne eller en frågeställning.

12:00 LUNCH

13:00 Välkommen tillbaka

En kort film inspelad i pausen, där några deltagare berättar om sina tankar såhär långt.

13:05 Medarbetarskap och motarbetarskap – Lena Lid Falkman
Hur vi i roller som medarbetare eller chef kan stötta varandra för att nå det mål vi har tillsammans i organisationen.

13:45 Hur är det hos oss? Fyra chefer ur er organisationen diskuterar under ledning av en av våra talare.

14:00 FIKA

14:30 Kliv in i rollen! För att leda andra måste du kunna leda dig själv – Niklas Lundblad

15:20 Publikens frågor – alla talare på scen. Frågor via mikrofon och Mentimeter.
En interaktiv övning där vi alla tillsammans funderar över vad vi lärt oss under dagen och hur vi kan ta det vidare.

15:40 Avslutning

 

Kontakta gärna oss för mer information om medarbetarskapsdagen.

Anne-Charlotte Sverkström, Effect Management
anne-charlotte.sverkstrom@effect.se
vxl 054- 10 00 11, mobil 070-603 48 95

Kjell.lindstrom
kjell.lindstrom@noden.se
mobil 070 569 50 80